این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > پیام دبیر همایش
.: پیام دبیر همایش

به اميد خداوند متعال برآنيم تا سيزدهمين دوره كنفرانس بين المللي صنايع را در تاريخ ٤ و ٥ اسفند ماه سال جاري در خطه سرسبز مازندران و دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار نماييم.
تكيه اصلي كنفرانس بر انتقال دانش و تجربيات دانشگاهيان، انديشمندان و صنعتگران در مبحث سيستم هاي هوشمند و كاربرد آن ها است. علاوه بر ارائه مقاله، سخنراني هاي كليدي، نشست ها و ميزگردهاي تخصصي نيز در برنامه كنفرانس گنجانده خواهند شد.