این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کمیته علمی همایش (صفحه 2)
.: کمیته علمی همایش (صفحه 2)
36

  

Dr. Shima Mohebbi

 

 

 University of

Tennessee,USA


 

37

 

 Dr. Farimah Mokhatab Rafiei

 

 Isfahan University of Technology, Iran


 

 

38

 

 

Dr. Ghasem Moslehi

 

 

 

Isfahan University of Technology, Iran


 

 

39

  

 

Dr. Ali Nabavi

 


 

Toronto University,Canada

 

 

40

 

 

Dr. Eisa Nakhaeei Kamal Abadi

  

 

University of Kurdistan, Iran

 


 

 

41

 

 

Dr.Seyed Hadi Naseri

 

 

 

University of Mazandaran, Iran


  

 

42

  

 

Prof. Rasoul Noorossana

  

 

Iran University of Science and Technology,Iran


 

 

43

 

 

Prof. Mohammad Saleh Olia

 

 

Yazd University, Iran


 

 

44

 

 

Dr. Mohammad Mahdi Paydar

 

 

Babol Noshirvani University of Technology, Iran


 

45

 

Prof. Hamid R. Rabiee

 

 

Sharif University of Technology,Iran


 

 

46

 

 

Prof. Kanes Rajah

 

 

 

Royal Agricultural University,UK


 

 47

 

 Prof. C. Rajendran

 

 Indian Institute of Technology Madras,India

 

 

48


 

Dr. Javad Rezaeian

 


Mazandaran University of Science and Technology, Iran


 

 

 

49

 

 

 

Dr. Babak Sadeghiyan

 

 

 

Amirkabir University of Technology,Iran


 

 

50

 

 

Prof. Mohammad Saidi-Mehrabad

 

 

Iran University of Science and Technology,Iran


 

 

51

 

 

Dr. Mahdi Seifbarghy

 

 

Alzahra University, Iran


 

  

52

 

  

Dr. Rasul Shafaei

 

 

  K. N. Toosi University of Technology,Iran


 

  

53

 

  

Dr. Mohammad Ali Shafia

 

  

Iran University of Science and Technology,Iran


 

 54

 

  Dr. Ali Shahande Nook Abadi

 

  Isfahan University of Technology, Iran


 

  

55

 

 
Dr. Hamid Shahriyari


 

 


K. N. Toosi University of Technology,Iran


 

 56

 

 Prof. Kripa Shanker

 

Indian Institute of Technology Kanpur,India

 

 57

 

 Dr. Babak Shirazi

 

 Mazandaran University of Science and Technology, Iran


 

 

58

 


Prof. Jannes Slomp

 


HAN University,Netherlands


 

 

59

 

 

Prof. Mohammadali Sobhanolahi

 

 

Kharazmi University, Iran


 

 

60

 

 

Prof. Maghsud Soleimanpur

 

 

Urmia University, Iran


 

 61

 

 Dr. Ali Tajdin

 

 Mazandaran University of Science and Technology, Iran