این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > کمیته علمی همایش (صفحه 1)
.: کمیته علمی همایش (صفحه 1)

 

Dr. Abdolreza Sheikholeslami
(General Chair)

Prof. Mir Mehdi Seyyed Esfahani

(Advisory Board Chair)

Prof.Iraj Mahdavi

(Scientific Chair)

 

Mazandaran University of Science and Technology,Iran

 

Amirkabir University of Technology,
 Iran

 

Mazandaran University of Science and Technology,Iran 


1

 

 Prof. Abdollah Aghaei

 

 K. N. Toosi University of Technology,Iran

 

 

 2

 

 

 Dr. Mohammad Aghdasi

 

 

 Tarbiat Modares University, Iran

 

 3

 

 Dr. Roya Ahmadi

 

 Mazandaran University of Science and Technology, Iran

 


 

4

 

 

 Prof. Mohammad Reza Akbari

 

 

Sharif University of Technology,Iran

 


5

 

 

Dr. Mohsen Akbarpour

 

 

Amirkabir University of Technology,Iran

 

 

 6

 

 

 Prof. Seyed Taghi Akhavan Niaki

 

 

Sharif University of Technology,Iran

 

 
 7

 

  
Dr. Amir Albadavi

 

 Tarbiat Modarres University, Iran

 


8

 


Dr. Mohammad Reza Amin Naseri

 

 
Tarbiat Modares University, Iran

 

 

 9

 

 

 Dr. Mehdi Amiri-Aref

 

 

 

 Kedge Business School,France

 

 

10

 

 Dr. Morteza Bagherpour

 

 Iran University of Science and Technology,Iran

 


11

 

Prof. Mahdi Bashiri

 

 Shahed University, Iran

 

 12

 

 Prof. B. Chandra

 

 

 Indian Institute of Technology Delhi,India

 

13

 

Prof. J. Chatterjee

 

 Indian Institute of Technology Kanpur,India

 

 14

 

 Prof. Namjae Cho

 

 

 Hanyang University,Korea

 

 
15

 


Dr. Hamid Davudpour

 


Amirkabir University of Technology, Iran16

 

 Dr. Akbar Esfahani Pour