این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > هزینه ثبت نام
.: هزینه ثبت نام

نویسندگان مقالات          600.000 تومان

سایر شرکت کنندگان      700.000 تومان


* دانشجویان عزیز دوره تحصیلات تکمیلی با ارائه کارت دانشجویی از 50% تخفیف برخوردار می باشند.

* اساتید هیأت علمی دانشگاه ها با ارائه حکم کارگزینی از    15% تخفیف برخوردار می باشند.
جهت اقامت از طرف کنفرانس قراردادهای با قیمت مناسب از طرف کنفرانس منعقد شده است. در صورت تمایل جدول زیر را تکمیل کرده و به پست الکترونیک bagherian@ustmb.ac.ir ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی افراد                                  
شماره تماس  
تعداد شب اقامت و تاریخ  
دانشگاه یا سازمان مربوطه