این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دبیر علمی کنفرانس: پروفسور ایرج مهدوی
.: ساختار سازمانی همایش  >  دبیر علمی کنفرانس: پروفسور ایرج مهدوی

تحصیلات:


کارشناسی: مهندسی صنایع-گرایش تولید صنعتی-دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشدمهندسی صنایع-گرایش صنایع-دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتری: مهندسی تولید-دانشگاهG.B.Pant هند

فوق دکترای: مدیریت و تجارت دیجیتال-دانشگاه Hanyang کره جنوبی


شماره تماس:  32466107-011

شماره فاکس: 32190118-011

 

آدرس پست الکترونیکی: irajarash@ustmb.ac.ir   irajarash@rediffmail.com