• ...
هدف اصلی کنفرانس
هدف اصلی کنفرانس بر انتقال دانش تجربیات دانشگاهیان، اندیشمندان و صنعتگران در مباحث مهندسی صنایع به ویژه سیستم های هوشمند و کاربرد آن در سیستم های تولیدی و مدیریتی است.
1395/04/08 ادامه مطلب


  محورهای کنفرانس
محور اصلی: سیستم های هوشمند

موضوعات عمومی :

•آناليزتصميم تحت شرايط عدم قطعيت

•مکان یابی تسهیلات وسیستمهای حمل ونقل

•مهندسی مالی واقتصادمهندسی

•پیش بینی وآینده پژوهی

•سیستمهای سلامت وفاكتورهای انسانی

•نگهداری وقابليت اطمينان

•مدل سازى رياضى ومحاسبات نرم

•بهینه سازی درلجستیک ومدلهای زنجیره تامین

•مدیریت تولیدوموجودی

•برنامه ریزی تولیدوزمانبندی

•مدیریت وکنترل پروژه

•مهندسی کیفیت/مدیریت کیفیت وبهره وری

•اقتصادمقاومتی وپایدار

•مدیریت ایمنی وریسک

•طراحی،مدلسازی وشبیه سازی سیستم

 

موضوعات ویژه :

•هوش مصنوعی وسیستمهای خبره

•کاربردهای صنعتی مدیريت کلان داده ها

•هوش مصنوعی وسیستمهای سازمانی

•فرایندهای کسب وکارومعماری اطلاعات

•هوش محاسباتی ابری

•صنعت نسل چهارم

•داده کاوی ونوآوری هوشمند

•معماری سازمانی

•سیستمهای فازی وکاربردها

•مدلسازی ومدیریت سیستمهای هوشمند

•کاربردفناوری اطلاعات درصنایع دانش مبنا

•صنایع هوشمنددراقتصاددیجیتال

•لجستیک وزنجیره تامین هوشمند

 

  Affiliated journals

Affiliated journals to IIEC conference include

International Journal of Industrial Engineering & Production Research

Journal of Optimization in Industrial Engineering
Journal of Industrial Engineering and Management Studies
Iranian Journal of Operations Research
Journal of IT Applications and Management (JITAM) (KCI listed)
Asia Journal of Information and Communication (KISDI publication)
Int’l J. of Operations and Quantitative Management (Scopus listed)

تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری همایش :  5 -4 اسفند 1395  
دبیرخانه همایش
محل برگزاری همایش :  مازندران -  بابلسر - هتل بین المللی میزبان
برگزار کنندگان همایش : دانشگاه علوم و فنون مازندران
آدرس دبیرخانه : مازندران – بابل – خیابان شیخ طبرسی  - سرداران 12 – دانشگاه علوم و فنون مازندران
تلفن : 9-32191205-011
واحد پاسخگویی به سوالات مربوط به ثبت مقالات (تماس در ساعات اداری) :  سرکار خانم شفیعیان 01132466199
فکس :32190118-011
صندوق پستی : 734 /   4716685635


پنجشنبه 18 آذر ماه 1395

تا همایش ...

075
برگزار کنندگان
حامیان
پوستر همایش مهندسی صنایع